ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพเทศบาล
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
  เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
  เจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน
  รวมภาพบุคลากร
  ผลงานเทศบาล
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่งเทศบาล
 
 
 
 
 
 

 ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลลำตาเสา :: อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเทศบาลเมืองลำตาเสา ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2556 เป็นต้นไป   

 
 
 
กลับหน้าหลัก | ตอบกระทู้
เส้นทาง Motorway ใหม่

ทราบข่าวมาว่าจะมีโครงการสร้างถนนมาใหม่ เป็นมอเตอร์เวย์สายใหม่จากบางปะอินไปถึงโคราช อยากทราบว่ากระทบพื้นที่ภายในเทศบาลตำบลลำตาเสาส่วนไหนบ้างครับ เจ้าหน้าที่เทศบาลรับทราบข่าวนี้บ้างไหมครับ

จากคุณ :อยากทราบข้อมูลโพส์เมื่อ : 2012-07-25 16:39:26 IP : 58.181.172.xxx
ความคิดเห็นที่ 9
 
Re : เส้นทาง Motorway ใหม่

แนวเวนคืนกว้างสุด 2.5 กม.

โดยแนวเวนคืนที่ดินที่อยู่ระหว่าง 400-2,500 เมตร  แนวเส้นทางจะเริ่มต้นบริเวณจุดเชื่อมต่อบางปะอินกับถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก  ด้านข้างแนวรั้วมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ผ่านศูนย์การค้าโฮมโปร จากนั้นผ่านพื้นที่โล่ง

เมื่อแนวเส้นทางผ่านหินกองจะเบนไปทางทิศตะวันออกตัดกับทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) แล้วซ้อนทับและใช้เขตทางร่วมกับทางเลี่ยงเมืองสระบุรีด้านตะวันออก  ก่อนแยกออกจากแนวเลี่ยงเมืองตรงไปผ่านบ้านห้วยแห้ง แล้วขนานด้านใต้กับแนวทางหลวงหมายเลข 2 ตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 3222 (แก่งคอย-บ้านนา) ผ่านบ้านโคกกรุง  ด้านเหนือของวิทยาลัยเกษตรสงเคราะห์สระบุรี เข้าสู่เขตพื้นที่นิคมสร้างตนเองทับกวาง  แล้วเข้าเขตพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก

จากนั้นตัดผ่านพื้นที่บ้านคั่นตะเคียน บ้านกลางดง  ตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 2222 ทางเข้าวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ตรงไปยัง จ.นครราชสีมาบริเวณบ้านหนองน้ำแดง  ผ่านพื้นที่ทหาร ซ้อนทับกับถนนมิตรภาพช่วงเลียบเขื่อนลำตะคอง ตัดข้ามถนนมิตรภาพ บริเวณบ้านคลองไผ่  จะอยู่ด้านเหนือถนนมิตรภาพโดยตลอด มาสิ้นสุดที่วงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา

ตัดผ่าน 3 จังหวัด 12 อำเภอ

ตลอดแนวเส้นทางจะตัดผ่านพื้นที่ 3 จังหวัด 12 อำเภอคือ 1) จ.พระนครศรีอยุธยา ที่  อ.บางปะอิน วังน้อย อุทัย 2) จ.สระบุรี ที่ อ.หนองแค เมืองสระบุรี แก่งคอย มวกเหล็ก 3) จ.นครราชสีมา ที่  อ.ปากช่อง สีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เมืองนครราชสีมา

ยอดเวนคืนแยกเป็นที่ดินประมาณ 2,187 แปลง  สิ่งปลูกสร้างประมาณ 370 ราย และต้นไม้ยืนต้นประมาณ 98 รายการ รวมเป็นเงินค่าชดเชยกว่า 5,302 ล้านบาท  แต่เนื่องจากกรมธนารักษ์เพิ่งปรับราคาประเมินใหม่ จะต้องมีการปรับค่าชดเชยเพิ่มตามไปด้วย  คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 20% ทำให้ค่าชดเชยที่ดินคาดว่าจะปรับวงเงินขึ้นเป็น 7,200 ล้านบาทโดยประมาณ จากทั้งโครงการจะใช้เงินลงทุนกว่า 69,100 ล้านบาท

"พื้นที่เราจะเวนคืนมีทั้งที่ดินเอกชนและส่วนราชการ ทั้งที่ราชพัสดุ ทหาร ที่ดิน ส.ป.ก. ในส่วนของชาวบ้านจะมีทั้งที่ดินมรดกและ น.ส.3 ที่น่าสนใจคือบริเวณปากช่องที่ดินถูกเวนคืนส่วนใหญ่จะเป็นนายทุนจากกรุงเทพฯซื้อที่ดินไว้"

ซีพี-ตระกูลดังแจ็กพอต

ผู้สื่อข่าว"ประชาชาติธุรกิจ" สำรวจเบื้องต้นสำหรับผู้เข้าข่ายถูกเวนคืน  พบว่ามีทั้งที่ดินที่มีชื่อเป็นกรรมสิทธิ์จากกรุงเทพฯ และชาวบ้านในพื้นที่ ในช่วงบางปะอิน-ปากช่อง อาทิ  ตระกูลนัยศิริ, บ.กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร, บ.เจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี), นายไพโรจน์  เปี่ยมพงษ์ศานต์, บ.บางปะอินกอล์ฟ, นายชาย งามอัจฉริยะกุล, ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์, บ.แมนดารินโฮเต็ล, นายอิสริยา พรประภา, พันเอกทวิชาติ ชวกุล, ตระกูลอรุณโรจศิริ, บ.โสสุโก้ เซรามิค (หนองแค)นางพรพรรณ เผ่าเหลืองทอง, บ.ปอแก้ววิศวกรรม, ตระกูลผิวขำ, ตระกูลเฉลิมเชื้อ, ตระกูลอินทรไพศาล, นางพรศรี สัจจพงษ์, บ.เอสเคฟู้ด, บ.มหาชัยฟูดโปรเซสซิ่ง, นายปรัชญา หงสกุล, ตระกูลนิ่มนคร, บ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์, ร้อยตรีวีระพล อดิเรกสาร, บ.ทีพีไอโพลีน, ตระกูลมหาแก้ว, ตระกูลกลิ่นประทุม

มหา"ลัยสงฆ์...อยู่ในข่าย

บ.แหลมทองฟาร์ม, บ.บริหารสินทรัพย์พญาไท, ปูนนครหลวง, ตระกูลรังคะภูมิ, ตระกูลคำชู, นางอำไพ กลิ่นสุคนธ์, บ.บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา, นายสมศักดิ์ ฮุนตระกูล, พลเอกพงษ์

ปุณณกันต์, บ.ปูนซิเมนต์ (แก่งคอย), นายสุทธิวัสส์ ฮุนตระกูล, พันจ่าอากาศเอกสุวรรณ ธรรมสมพงษ์, น.ส.กัณฑรีย์ บุญประกอบ, ตระกูลรุจิวรรณ บ.บัวบานการเกษตร, บ.เฟื่องเดชเรียลเอสเตท, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ห้างโฮมโปร, บ.พราวแอสเซท, ร.อ.สมนึก ศรีอนันต์, ตระกูลวงศ์สุวรรณ, บ.จารุวรรณ, ตระกูลเซ็นเสถียร, บ.ไทคอนโลจิสติกส์พาร์ค, ตระกูลนาคสุข, ตระกูลพรรณปัญญา, ตระกูลพรรณสากร

รัตนรักษ์-โบนันซ่า   โดนเต็ม ๆ

ส่วนแนวเวนคืนช่วงปากช่อง-นครราชสีมา อาทิ ที่ดินตระกูลกุลจันทร์, ตระกูลเบ็ญจวิไลกุล, นายปรีชา ชัยชนะสงคราม, นายบุญทวี วิบูลย์ลาภ, นายอนันต์ กาญจนลักษณ์, นายถนอม  เพียรปรุ, นางวิไล บุญมี, ตระกูลลาภกิจ, นายกฤตย์ รัตนรักษ์, ตระกูลขุนสูงเนิน

นางปราณี  จามจันทึก, บ.โนนันซ่า พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนต์, ตระกูลมหิทร์กร, ตระกูลกิจสมัย, ตระกูลคำลา, นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์เสถียร, นายดำรง รัตนพานิช, นายเริงชัย เอกจรรยา, ตระกุลสิงข์แก้ว, บ.แหลมทองฟาร์ม, ตระกูลอ่อนอากาศ, ตระกูลปิ่นสันเทียะ, บ.เงินทุนเกียรตินาคิน, ตระกูลดาวสันเทียะ, นายพลกฤษณ์ หงษ์ทอง, บมจ.พันธ์สุกรไทย, ที่ดินราชพัสดุ (สถานผลิตชีวพันธ์), ป่าดงพญาเย็น, เรือนจำกลางคลองไผ่, นายพงศธรและนายอัศวิน เปรมรัตนชัย

พ.อ.หลอม ดิษฐ์พลขันธ์, ตระกูลพุทธรังษี, ตระกูลจันทรโณทัย, ตระกูลวงศ์พินิจ, นายเสกสรร สีหวงษ์, อ่างเก็บน้ำวิทยาเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา, ป่าโครงการรถไฟสีคิ้ว-สูงเนิน-โคกกรวด, ที่ดิน ส.ป.ก., บ.ทีเอสแสงตะวัน, ตระกูลโหม่งสูงเนิน, ตระกูลวังสูงเนิน, สหกรณ์การเกษตรขามทะเลสอ, ตระกูลกาญจนกาศ, ตระกูลทรัพย์เจริญมาก, ตระกูลภูวดลไพโรจน์, ตระกูลริ้วสถาพร, ตระกูลเทียมเสวก, บ.มิตซูปัฐพีทอง, บ.วังน้ำเขียวรีสอร์ท, นายบุญชัย พรหมนะกิจ, นายประกิต ตันติวงศ์ ฯลฯ

เร่งเวนคืนเสร็จใน 8 เดือน

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า หลัง  พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดินบังคับใช้แล้ว กรมจะจ้างบริษัทที่ปรึกษามาเวนคืนที่ดินตลอดแนวเส้นทาง  ทั้งสำรวจพื้นที่จริงพร้อมประเมินราคาอีกครั้ง เนื่องจากข้อมูลที่กรมมีเป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น  โดยได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว 70 ล้านบาท และเพื่อความรวดเร็ว

แบ่งงานเป็น 4 ตอน

ตอนที่ 1 จากจุดเชื่อมต่อบางปะอินถึงสุดเขตพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา บริเวณ กม.ที่ 24+500 ระยะทาง 24 กม.

ตอนที่ 2 ระหว่าง กม.24+500 ถึง กม.83+550 สุดเขตพื้นที่ จ.สระบุรี 59.05 กม. ตอนที่ 3 ระหว่าง กม.83+500 ถึง กม.98+345 และ กม.102-กม.142 ระยะทางรวม 54 กม. อยู่พื้นที่  จ.นครราชสีมา

และตอนที่ 4 กม.142-กม.195+942 ระยะทางรวม 53.94 กม. ในพื้นที่นครราชสีมา  โดยจะใช้เวลาเวนคืนประมาณ 8 เดือน เพื่อให้ทันกับแผนก่อสร้างที่จะเริ่มในปี 2556 นี้ กำหนดแล้วเสร็จในปี 2559

จากคุณ :TEEโพสต์เมื่อ :2013-05-04 14:09:26 IP : 110.77.148.xxx
ความคิดเห็นที่ 8
 
Re : เส้นทาง Motorway ใหม่
จากคุณ :TEEโพสต์เมื่อ :2013-05-04 14:06:23 IP : 110.77.148.xxx
ความคิดเห็นที่ 7
 
Re : เส้นทาง Motorway ใหม่
May possibly discontented currently being a Co-worker who may have entrance in your individual informations. It may be quelqu along with your dentist or an health practitioner s bureau that capabilities through a again of the counters pretty much as good as experienced entrance for your individual informations. TTo avoid deficits Christian Louboutin Louis Jeweled Flat Sneakers Brown from increasing to degrees that can impose significant Christian Louboutin Louis Jeweled Flat Sneakers Brown fees within the economic system, revenues ought to increase as being a discuss of GDP, or projected paying have to fallor some mix from the two results should be reached christian louboutin christian louboutin christan christan . Long run expansion in paying for every beneficiary for Medicare and Medicaidthe federal governments key wellbeing treatment programswill be the main determinant of long-term
จากคุณ :christiamโพสต์เมื่อ :2013-01-28 13:26:19 IP : 222.244.61.xxx
ความคิดเห็นที่ 6
 
Re : เส้นทาง Motorway ใหม่
Begun, the great itnernet education has.
จากคุณ :Marijaโพสต์เมื่อ :2012-09-07 01:15:21 IP : 108.109.56.xxx
ความคิดเห็นที่ 5
 
Re : เส้นทาง Motorway ใหม่
เพ็นว่าทางกรมทางหลวงกำลังเสนอร่างฎีกาเวนคืนที่ดินต่อ ครม.ใเดือนนี้และครดการณ์จะเริ่มดำเนินการปลายปี พื้นที่ลำตาเสา้าเป็นสายหลักจะอยู่แถบด้านข้างปู่ทวดออกไปทางหนองนำ้ส้มแต่ที่มีผลกระทบมากๆคือทางขึ้นลงและด่านเก็บค่าผ่านทางจะกินพื้นมากออ้มมาด้านหลังหมู่บ้านวรารักษ์ออกมาหลังเทศบาลเขื่อมถนนโรจนะแต่เมื่อต้นสัปดาห์มีผู้คัดค้านชาวปากช่องจำนวนสี่ห้าสิบคนและคนลำตาเสาส้กสองสามคนร่วมกันไปยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีคมนาคมยังไม่รู้ผลแต่พวกเราคัดค้านมาได้สามปีกว่าแล้วครับส่นข้อมูลต้องหาในเน็ตครับ
จากคุณ :คนที่นี่โพสต์เมื่อ :2012-08-11 03:08:40 IP : 223.206.25.xxx
ความคิดเห็นที่ 4
 
Re : เส้นทาง Motorway ใหม่
ขอขอบคุณคุณคนลำตาเสา มากมาก เลยครับ ที่ช่วยหาข้อมุลมาตอบได้ฉับไว
จากคุณ :อยากทราบข้อมูลโพสต์เมื่อ :2012-07-27 09:28:04 IP : 58.181.172.xxx
ความคิดเห็นที่ 3
 
Re : เส้นทาง Motorway ใหม่

เรียน  คุณอยากทราบข้อมูล อนาคตอาจจะมีที่โดน บ้าง อาจจะเป็น ม.9  ม.10 บางส่วน เป็นโครงการของการทางพิศษแห่งประเทศไทยค่ะ แต่อีกนานค่ะ 

จากคุณ :คนลำตาเสาโพสต์เมื่อ :2012-07-26 17:30:21 IP : 182.52.82.xxx
ความคิดเห็นที่ 2
 
Re : เส้นทาง Motorway ใหม่
เรียน  คุณอยากทราบข้อมูล  กำลังดำเนินสอบถามให้อยู่น่ะค่ะ เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบน่ะค่ะ
จากคุณ :คนลำตาเสาโพสต์เมื่อ :2012-07-26 15:01:05 IP : 125.26.134.xxx
ความคิดเห็นที่ 1
 
Re : เส้นทาง Motorway ใหม่

ฝากคุณคนลำตาเxxx้วยน่ะครับ เผื่อทราบข้อมูลอย่างไรบ้างแนะนำเพื่อนสมาชิกชาวลำตาเxxx้วย

จากคุณ :อยากทราบข้อมูลโพสต์เมื่อ :2012-07-26 13:29:08 IP : 58.181.172.xxx

ชื่อ 
อีเมล์ 
ข้อความ 
แนบไฟล์   
เมื่อมีการตอบกระทู้   ส่งไปที่อีเมล์  ไม่ต้องส่ง
Security Code


 
 
 
 
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.